منو
Your Cart

ژرف اندیشان نوید سلامت

روشن کننده ملاترنس
ناموجود
مکان: رفع لک های قدیمی و تازه
ترانگزامیک اسید با مهار تبدیل پلاسمینورژن به پلاسمین منجر به مهار سنتز ملانین در پوست و همچنین با کاهش فعالیت تیروزین کیناز در ملانوسیت ها مانع تجمع ملانین می شود. عصاره های گیاهی موجود در کرم روشن کننده ملاترنس نیز با غیر فعال نمودن آنزیم تیروزیناز و مهار ملانوژنزیس منجر به روشن شدن پوست می..
470,000 تومان
نمايش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)