منو
Your Cart

رز فارمد

لیورسیل 240
ناموجود
مکانیسم عملکرد سیلی مارین بر متابولیسم گلوکز و چربی خون دقیقاً مشخص نمی باشد اما مکانیسم عمل متعددی برای اثر درمانی سیلی مارین مطرح شده است که شامل خواص آنتی اکسیدانی، افزایش غلظت گلوتاتیون سلولی، ثبات غشای سلولی، کاهش لیپو پراکسیداسیون و کاهش مقاومت به انسولین توسط این داروی گیاهی می باشد. بذر گیاه..
70,000 تومان
نمايش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)